วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด

การออกแบบเว็บไซค์และการตัดต่อวีดิทัศน์ เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หัวข้อการแข่งขันออกแบบเว็บไซค์
   -วจก.ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านเรา
หัวข้อการแข่งขันการตัดต่อวีดิทัศน์
   -ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม บ้านเรา


คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
   - นักศึกษาคณะวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา(ไม่จำกัดโปรแกรมวิชา และไม่จำกัดชั้นปี)


ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 6,000 บาท
   รางวัลที่1 เงินสด 2,000  บาท   พร้อมประกาศนียบัตร
   รางวัลที่2 เงินสด 1,000  บาท   พร้อมประกาศนียบัตร
   รางวัลที่3 เงินสด  500    บาท   พร้อมประกาศนียบัตร

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

มีสติเตือนใจเรื่องเวลา

* ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 ปี มีค่าเพียงใด ให้ถามนักเรียนที่สอบไล่ตก

* ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 เดือน มีค่าเพียงใด ให้ถามมารดาที่ต้องคลอดบุตรก่อนกำหนด

* ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 สัปดาห์ มีค่าเพียงใด ให้ถามบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์

* ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าเพียงใด ให้คู่รักรอเวลาที่จะพบกัน

* ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 นาที มีค่าเพียงใด ให้ถามคนที่พลาดรถไฟ รถประจำทาง หรือ เครื่องบิน

* ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 วินาที มีค่าเพียงใด ให้ถามคนที่รอดจากอุบัติเหตุอย่างหวุดหวิด

* ถ้าอยากรู้ว่าเวลาในเสี้ยววินาที มีค่าเพียงใด ให้ถามนักกีฬาโอลิมปิกที่ได้เหรียญเงิน

*** เวลาไม่เคยรอใครเราควรใช้เวลาทุกขณะอันมีค่ายิ่งให้ดีที่สุด ***


*** จงแบ่งปันเวลาให้กับใครบางคนที่เรารักเป็นพิเศษ ***

แผ่นพับบ้านดอกไม้

บ้านดอกไม้

เตรียมความพร้อมกันเถอะ

เพื่อนๆคอม A ใกล้สอบกันแล้ว
อ่านหนังสือกันให้มากๆ
สอบได้คะแนนกันเยอะๆ
โชค AAAA  ทุกคน จร้า  สาธุ!!!

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ความรู้ใหม่ๆ

HRM = Human Resource Managment

Internet =  เป็นเครือข่านที่ใหญ่ที่สุด ทุกคนสามารถใช้งานได้

Intranet = ใช้ได้เฉพาะในองค์กร

Extranet = ใช้ได้ระหว่างองค์กร

GPS = Global Positioning System คือ ระบบดาวเทียม

RFID = Radio Frequency Identifcation  คือ ระบบสแกน(แบบบาร์โค้ด)แบบไร้สายวงกว้าง

QR Code = Quick Responds Code

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553